top of page

TEAM SCORES

Escuela Telesecundaria 712 - Presa Blanca

Robot name:

Presi

Round 1:

Round 1:

Round 1:

Celaya (Presa Blanca), Gto.

,

México

BumperBot

Score:

Rank:

2

Last Update:

17/2/24, 17:32

bottom of page